Leon van Raaij

Videomontage beginners

In de cursus wordt bij de eerste stap van monteren begonnen tot aan de laatste, waarbij de film op een dvd gezet wordt.

Het monteren gebeurd met Windows Movie Maker, dat standaard op elke Windows pc staat. Hierdoor hoeft er geen (duur) montagepakket aangeschaft te worden. Het programma is gebruikersvriendelijk en biedt voldoende mogelijkheden om een goede film te kunnen monteren.

Tijdens de cursussen wordt aan de hand van uitlegvideo's en voorbeeldfilmpjes de stappen stuk voor stuk besproken en voor gedaan.

Om zelf ervaring op te doen, kan er tegelijkertijd op een pc gewerkt worden. Zo kan er geoefend worden – met hetzelfde oefenmateriaal – als wat er voor gedaan wordt. Op deze manier kan ook bij onduidelijkheden of problemen gelijk geholpen worden. Eventueel kan er met een eigen laptop gewerkt worden.

Tijdens de les is er tijd om persoonlijke computer- en montageproblemen of eigen films te bekijken en te bespreken.

Videomontage gevorderden

De cursus monteren voor gevorderden gaat verder waar de cursus voor beginners ophoudt. Op alle aspecten wordt dieper in gegaan, maar ook nieuwe aspecten worden behandeld.
Wederom wordt er gemonteerd met Movie Maker, dat standaard op elke Windows pc staat.

Tijdens de cursussen wordt aan de hand van uitlegvideo's en voorbeeldfilmpjes de stappen stuk voor stuk besproken en voor gedaan.

Om zelf ervaring op te doen, kan er tegelijkertijd op een pc gewerkt worden. Zo kan er geoefend worden – met hetzelfde oefenmateriaal – als wat er voor gedaan wordt. Op deze manier kan ook bij onduidelijkheden of problemen gelijk geholpen worden. Eventueel kan er met een eigen laptop gewerkt worden.

Tijdens de les is er tijd om persoonlijke computer- en montageproblemen of eigen films te bekijken en te bespreken.

Pinnacle Studio

Bij deze cursus wordt het montageprogramma Pinnacle Studio (versie 9 en hoger) gebruikt. Aan de hand van specifieke Studio-mogelijkheden komen alle montage-aspecten (wederom) aan bod.

Tijdens de cursussen wordt aan de hand van uitlegvideo's en voorbeeldfilmpjes de stappen stuk voor stuk besproken en voor gedaan.

Om zelf ervaring op te doen, kan er tegelijkertijd op een pc gewerkt worden. Zo kan er geoefend worden – met hetzelfde oefenmateriaal – als wat er voor gedaan wordt. Op deze manier kan ook bij onduidelijkheden of problemen gelijk geholpen worden. Eventueel kan er met een eigen laptop gewerkt worden.

Tijdens de les is er tijd om persoonlijke computer- en montageproblemen of eigen films te bekijken en te bespreken.